SKF asutati 1907. aastal laagri ettevõttena, kuid täna valmistame kõike alates määrimissüsteemidest kuni mehhatroonikani.

SKF-i kliendid soovivad, kiiremat, kauemat, puhtamat ja ohutumat masinal töötavaid laagreid.

Selle kõige tõhusamal ja jätkusuutlikumal viisil lahendamine aitab kaasa meie visioonile. SKF saavutab selle, ühendades enam kui 40 tööstuse praktilised kogemused ja teadmised SKF-i tehnoloogiaplatvormide kaudu: laagrid ja sõlmed, tihendid, liikumistehnoloogiad, teenused ja määrimissüsteemid. Meie edu põhineb neil teadmistel, meie inimestel ja SKF Care’i neljal perspektiivil.

SKF-i tugevus seisneb meie suutlikkuses edasi arendada uusi tehnoloogiaid, mida kasutame seejärel klientidele konkurentsieeliseid pakkuvate lisaväärtust pakkuvate lahenduste loomisel.